ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE 2021

ZADNJI ROK za prijavo k zimskemu roku poklicne mature  je petek, 3. 12. 2021. Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021 3. december (pet) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica) 22. januar…

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2022

29. MAREC 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku (prijavnica) 18. MAJ 2022 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1 24. MAJ 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)   Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 28. maja 2022, in…