ZIMSKI ROK PM 2023

ZADNJI ROK za prijavo k zimskemu roku poklicne mature  je nedelja, 3. 12. 2023. Pravilno izpolnjeni prijavi je potrebno priložiti potrdilo o poravnanih stroških za pristop k PM (plačilo v računovodstvu šole). ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2023 3. december 2023 (ned) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem izpitnem roku (prijavnica) 22.…