Učenje učenja – ID za dijake 1.cr in 1.dr

»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega…

Športni dan – pohod

Za dijake 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja ter 2.bp smo za športni dan pripravili krajši pohod. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica. ODDELEK DATUM URA SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC 1.d torek, 4. maj 10:00 Weinzerl Potisk 3.ar torek, 4. maj 10:00 Bezjak Kralj 3.cr torek, 4. maj…

Strokovna ekskurzija

Za dijake 2. letnika srednjega poklicnega izobraževanja smo pripravili strokovno ekskurzijo  ogled RTP Melje. Zborno mesto je na ploščadi pod tržnico, na ploščadi pred Hoferjem. Oddelek Datum Ura Spremljevalec Spremljevalec 2.bp sreda, 5. 5. 9:00 Stergar Marinič   OPREMA primerna obleka in obutev, obvezna maska, malica, voda. Vodja dejavnosti je  Monika Stergar. Ta dan dijaki…

Naravoslovni dan

Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja smo pripravili naravoslovne dejavnosti. ZABAVNA ZNANOST, Tyrševa ulica 1 Eksperimenti Staneta Kodbe, profesorja fizike. Eksperimenti vzbujajo radovednost, temeljijo na vizualno zvočni percepciji, vodijo pa v razumevanje osnovnih zakonitosti mehanike, toplote, elektromagnetizma in moderne fizike, na katerih sloni delovanje današnjih tehničnih naprav. Predstavljenih je deset eksperimentov in deset miselnih…

Kulturni dan

Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja (1.ar, 1.br, 1.cr, 1.dr, 1at in 1.bt) bo 4. 5. 2021 kulturni dan. Dijaki si boste od doma ogledali spletni film Prinčevo potovanje. Povezava za ogled filma, ki jo boste najkasneje do 3. 5. 2021 dobili po elektronski pošti, bo za vas odprta samo 4. 5. 2021 od…

Ogled Maribora (OIV/ID)

Dijaki boste, ločeno po oddelkih, sodelovali na ekskurziji po Mariboru. Na primeru Maribora, boste dijaki pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali, kako so se človekove pravice kršile v  Mariboru v 20. stoletju. Sodelovali boste na vodeni delavnici v Muzeju, kjer boste dobili vpogled tudi v arhivske vire. Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane…

Športni dan – pohod

Za dijake 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja ter 2.bp smo za športni dan pripravili krajši pohod. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica. ODDELEK DATUM URA SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC 1.d torek, 4. maj 10:00 Weinzerl Potisk 3.ar torek, 4. maj 10:00 Bezjak Kralj 3.cr torek, 4. maj…

Ogled Maribora (Maribor »malo drugače« ali Kršenje človekovih pravic na primeru Maribora)

Dijaki boste, ločeno po oddelkih, sodelovali na ekskurziji po Mariboru. Na primeru Maribora, boste dijaki pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali, kako so se človekove pravice kršile v  Mariboru v 20. stoletju. Sodelovali boste na vodeni delavnici v Muzeju, kjer boste dobili vpogled tudi v arhivske vire. Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane…

Športni dan – pohod

V torek, 16. 3. 2021, bo športni dan za dijake naslednjih oddelkov: ODDELEK URA ZBORNO MESTO SPREMLJEVALEC   1.at 9:45 Južna ploščad tribune Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica Skok Kocbek P. 1.bt 10:15 Južna ploščad tribune Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica Bezjak Hergan Grosek V sredo, 24. 3. 2021, bo športni dan za dijake naslednjih oddelkov: ODDELEK…

Posredovanje šolske elektronske pošte

Dijake obveščamo, da je kakršnokoli posredovanje oziroma preusmeritve šolske elektronske pošte, ki vključuje nastavitev predala, prepovedano. To vključuje posredovanje prejete pošte na svoje privatne račune (gmail, yahoo,…) ali na kakršenkoli tuji račun. Prepovedano je uporabljati tudi kakršnekoli filtre posredovanja/preusmeritve šolske pošte. Če imate vključeno preusmeritev posredovanja le-to nemudoma izključite. Šolsko pošto je tudi prepovedano vključiti…