Športne dejavnosti, 2.at, 3.ar, 1.ap, 1.bp – ob 8.00 !!

Za dijake navedenih oddelkov smo pripravili športne dneve. DIJAKI, KI NIMAJO OPRAVLJENIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZA OIV/ID, SE PRIDRUŽIJO OMENJENIM ODDELKOM. Na fitnes lahko gredo samo dijaki, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo na pohod. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica, oz. pred fitnesom, ob 8:00. ODDELEK DATUM SPREMLJEVALEC SPREMLJEVALEC 2.at –…

Sistematski pregledi – 1. letnik

Ponovno so v teku sistematski zdravstveni pregledi. Zaradi ukrepov povezanimi s Covid 19 so se zavlekli v čas počitnic. Kljub temu je pomembno, da se ga udeležite, saj je pregled pomemben za vaše zdravje. Ob navedenem terminu se zglasite na Šolskem dispanzerju na Gosposvetski c. 41 v Mariboru. Od razrednika boste prejeli tudi osebna vabila…

Vračilo učbenikov in knjig

Vse dijake, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih vrnete v šolsko knjižnico po spodaj navedenem urniku. Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske… Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za popravne izpite, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih. URNIK VRAČIL: 16. 6. 2022…

Sistematski pregled, 1.dr

Ponovno so v teku obvezni sistematski zdravstveni pregledi. Ob navedenem terminu se zglasite na Šolskem dispanzerju na Gosposvetski c. 41 v Mariboru: Oddelek Datum pregleda Opomba 1.dr 14. 6. 2022 ob 7.00 Velja za skupino, ki ji je pregled odpadel.   V sklopu sistematskega pregleda je predviden odvzem krvi (ni potrebno biti tešč) in cepljenje…

Športni dnevi – popravek okrožnice

POPRAVEK OKROŽNICE št. 60329-5/2022/44   Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja smo za športne dneve. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica ob 8:00. 1.cr sreda, 15. junija 2022 Kozel Ploj Kocbek M. Nekrep Papić Štrucl   Vodja dejavnosti je (potni nalog, poročila) je Martina Kovačič. Primerna oprema za ŠD: udobne…

Interesne dejavnosti – prosta izbira

Dne 30. 5. 2022 in 9. 6. 2022 imate dijaki 1. letnika SSI dan za prosto izbiro ID izven šole. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti. Prosta izbira so lahko naslednje vsebine: glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih…

Športni dnevi

Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja smo za športne dneve. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica ob 8:00.   ODDELEK    DATUM                                         SPREMLJEVALEC       SPREMLJEVALEC          REZERVA   1.ar              četrtek, 16. junija 2022              Primožič                     Štrucl                             Kocbek M. Koler 1.br              četrtek, 16. junija 2022              Visočnik                     Cehner                           Nikolić Raičević Lesjak 1.cr              sreda, 16. junija 2022                …

Športna dneva

Za dijake smo pripravili športna dneva. Zborno mesto je pred južno tribuno Ljudskega vrta, Gregorčičeva ulica. ODD. SPREMLJEVALEC ČAS REZERVE (za vse oddelke) sreda, 22. junija 2022 2.at – ELE Weinzerl   9:00 Jesenovec Karničnik Hajšek 3.ar Raičevič Fugina 9:00 Petelin Klajnšek Kocbek M. 1.ap Osebik Lotrič 8:30 Stern Karničnik Nikolić 1.bp Krivec Švab Marinič…

ŠPORTNI TEDEN IN OIV: POHORJE

1.LETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE   PONEDELJEK, 13. junij — PETEK, 17. junij 2022 SPOŠTOVANI V šoli v naravi se pedagoški proces, ki poteka v šoli, nadaljuje, meje med vzgojo in izobraževanjem se zaradi drugačnih razsežnosti in značilnosti poučevanja pogosto zabrišejo. Gre za večdnevni proces vzgajanja in izobraževanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju in prepletanju vsebinskih in…