Arhiv kategorije: Okrožnice

Interesne dejavnosti za 1. letnike SSI

V ponedeljek, 28. 9. 2020, se bodo pričela izvajati predavanja v okviru ID iz zdravstvene vzgoje. Predavanje bo izpeljano s pomočjo strokovnega kadra iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca. Zdravstvena…

Interesne dejavnosti za 1. letnike SSI

UČENJE UČENJA »Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci…

Obvezne izbirne vsebine za 1. letnik tehniške gimnazije

UČENJE UČENJA »Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci…

Interesne dejavnosti za 1. letnike SPI

UČENJE UČENJA »Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci…

Ogled eksperimentov v Centru eksperimentov v Mariboru

Za dijake 1. letnikov, programa tehnik računalništva in elektrotehnik ter za dijake  2. letnikov, programa računalnikar in elektrikar, bo potekal ogled eksperimentov s področja naravoslovja v Centru eksperimentov, Glavni trg…

Obvezne izbirne vsebine za 1.ag

VZGOJA ZA MIR, DRUŽINO IN NENASILJE Vzgoja za mir, družino in nenasilje je obvezen del OIV za gimnazijce. CILJI: dijakom omogočimo boljše spoznavanje in osebnostno zorenje; dijaki se seznanijo s…

Preventivni sistematski zobozdravstveni pregledi

Dijake 1. in 3. letnika obveščamo, da zaradi izrednih epidemioloških razmer povezanih s preprečevanjem prenosa okužbe COVID 19, v letošnjem šolskem letu 2020/2021 do nadaljnjega sistematski pregledi, kot so se…