Maribor »malo drugače«

Dijaki so pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali, kako so se človekove pravice kršile v  Mariboru v 20. stoletju. Sodelovali so na vodeni delavnici v Muzeju. V drugem delu so se sprehodili po Mariboru in se ustavili na pomembnejših točkah, ki so povezane s kršenjem človekovih pravic v 20. stoletju.

Pouk kombiniran v šoli in na daljavo

Vse dni imajo pouk v šoli dijaki zaključnih letnikov, dijaki nezaključnih letnikov imajo praviloma en teden pouk v šoli, drugi teden pouk na daljavo. Urnik tedensko prilagajamo. Dijaki upoštevajte urnik v eAsistentu in navodila razrednikov. Maske so v šoli ves čas obvezne za dijake in vse zaposlene. V veljavi so še vedno vsa priporočila o…

Zimski izpitni rok

ZIMSKI IZPITNI ROK (od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021) 3. 2. 2021 – Izdelek oziroma storitev in zagovor – ob 8.00, učilnica A104. 2. 2021 – Slovenščina – pisni izpit – ob 9.00, pred zbornico na Smetanovi 6 (vstop v stavbo: glavni vhod na Smetanovi)5. 2. 2021 – Slovenščina – ustni izpit – ob 10.30, prostor 101 na Gosposvetski 9 (vstop v…

Navodila kandidatom

Navodila kandidatom za opravljanje zaključnega izpita na zimskem izpitnem roku od 3. 2. 2021 do 5. 2. 2021. Kandidat se pred začetkom opravljanja izpitov zaveže, da pride v šolo zdrav in upošteva navodila NIJZ. O morebitni okužbi v času izvajanja izpitov je dolžan takoj obvestiti šolo. Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut,…

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM 2022

29. MAREC 2022 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku (prijavnica) 18. MAJ 2022 Zadnji  rok za naknadne prijave iz upravičenih razlogov (prijavnica + prošnja z dokazili)   *1 24. MAJ 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature (odjavnica)   Pisni izpiti se pričnejo v soboto, 28. maja 2022, in…

Pouk od 8. 3. naprej

V tednu od 8. 3. do 12. 3. imajo pouk v šoli vse dni zaključni letniki ter dijaki vseh letnikov gimnazije, srednjih poklicnih programov in poklicno-tehniških programov. Ostali oddelki imajo v šoli pouk prakse praviloma en dan v tednu v skladu z urnikom in navodili razrednika. Če je na dan prisotnosti v šoli na urniku…

Dijaško podjetje ReShine

Dijaki Srednje elektro-računalniške šole Maribor – Gal, Vito, Žan, Vasil – so v okviru projekta Moje podjetje JA Slovenija, ustanovili dijaško podjetje ReShine, ki bo iz azijskih jedilnih palčk oblikovalo posebne luči. Trenutno se v dijaškem podjetju ukvarjajo z izdelavo logotipa, iskanjem materiala za izdelek, s prodajo delnic, katere jim bodo služile za dobavo vsega…