Spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je pripravil brezplačne spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendije za deficitarne poklice.   ZOISOVA ŠTIPENDIJA Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2022. Prijavite se lahko na eno od treh spletnih delavnic, ki bodo potekale: v torek, 30. 8. 2022,…

Štipendija za nadarjene dijake

Spoštovani! Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor na svoji spletni strani https://maribor.si/javni-razpisi/ objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter dijakov srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 (Štipendija – splošne informacije). Rok za oddajo prijave za dijake je najkasneje do 15. 9. 2022, rok za oddajo prijave za študente…