Bralno tekmovanje iz angleščine 2019/2020

Sodelujete lahko:

»Bookworms« (Mladinska knjiga)

  • spletno bralno tekmovanje v sistemu DMFA;
  • čas tekmovanja izberete z mentorjem; dostop do testov od decembra 2019 do marca 2020;
  • priznanja in nagrade: izlet v London in/ali knjige.

IN/ALI

»EPI Reading Badge« (DZS)

  • tekmovanje poteka od 2. 3. do 6. 3. 2020;
  • priznanje prejmete ob koncu šolskega leta;
  • nagrado prejmete pri učitelju tujega jezika po dogovoru;
  • izbira težavnosti: preberete 1 ali 2 ali 3 knjižice – testi za vsak naslov posebej.

Glavna organizatorja in podrobnejše informacije: Mladinska knjiga in Državna založba Slovenije.

Več informacij in prijave do 6. 1. 2020: suzana.rehberger@sers.si.