Analiza anketnega vprašalnika Delo na daljavo

Dijaki SERŠ-a so imeli možnost sodelovati v spletni anketi na temo Delo na daljavo. Objavljamo povzetek analize zbranih rezultatov.

Analiza anketnega vprašalnika