Vse dijake, ki ste si izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, prosim, da jih vrnete v šolsko knjižnico po spodaj navedenem urniku. Vrnite tudi gradivo, ki ste si ga izposodili za domače branje, referate, seminarske… Če morda kaj od izposojenega potrebujete še za popravne izpite, vrnite to takoj po opravljenih obveznostih.
URNIK VRAČILA
14. 6. 2024
1. d – od 7.30 do 8.30
1. e – od 8.30 do 9.30
1. at – od 10.00 do 11.00
1. bt – od 11.00 do 12.00
1. ag – od 12.00 do 13.00
17. 6. 2024
1. ar – od 7.30 do 8.30
1. br – od 8.30 do 9.30
1. cr – od 10.00 do 11.00
1. dr – od 11.00 do 12.00
18. 6. 2024
2. ag – od 7.30 do 8.30
2. ar – od 8.30 do 9.30
2. br – od 10.00 do 11.00
2. cr – od 11.00 do 12.00
2. dr – od 12.00 do 13.00
19. 6. 2024
2. at – od 7.30 do 8.30
2. bt – od 8.30 do 9.30
2. ap – od 10.00 do 11.00
2. bp – od 11.00 do 12.00
20. 6. 2024
3. ar – od 7.30 do 8.30
3. br – od 8.30 do 9.30
3.cr – od 10.00 do 11.00
3. dr – od 11.00 do 12.00
21. 6. 2024
3. ag – od 7.30 do 8.30
3. at – od 8.30 do 9.30
3. bt – od 10.00 do 11.00
24. 6. 2024
1. ap – od 7.30 do 8.30
1. bp – od 8.30 do 9.30