Navodila kandidatom za spomladanski rok zaključnega izpita 2023/2024

IZPITI

Izpiti bodo letos potekali v tednu od 3. 6. 2024 do 7. 6. 2024 po naslednjem razporedu:

Ponedeljek, 3. 6. 2024 – Zagovor izdelka oz. storitve

Mentorji:

 • Gašparič R. – K07 (začetek 8.00)
 • Cehner R. – C09 (začetek 10.00)
 • Osebik D. – B08 (začetek 10.00)
 • Krajnčan J. in Pukšič A. – E14 (začetek 8.00)
 • Šarman Šumandl M. in Lesjak I. – E13 (začetek 10.00)
 • Novak R. – K6 (začetek 9.30)
 • Rupnik D. – K6 (začetek 11.10)

Torek, 4. 6. 2024 – Slovenščina pisni (N1, N3, N5, N7 – ob 9.00 /pridete 15 min prej)

Sreda, 5. 6. 2024 – Slovenščina ustni

 • Kralj N. (3.ap) – N03 (začetek ob 8.00)
 • Kolbl S. (3.bp) – N01 (začetek ob 8.00)

Petek, 7. 6. 2024 – Slovenščina ustni

 • Kralj N. (3.ap) – K4 (začetek ob 8.00)
 • Kolbl S. (3.bp) – K3 (začetek ob 8.00)

 

Poimenski razpored kandidatov po izpitnih prostorih za ustne izpite bo objavljen 31. 5. 2024 ob vstopu v avlo šole na Gosposvetski, na oglasni deski desno od vhodnih vrat.

Pred pričetkom pisnih in ustnih izpitov pridite 15 prej. Na pisnem izpitu (SLO) se morajo dijaki identificirati. S seboj morajo imeti osebni dokument s sliko.

Na ustnem izpitu lahko kandidat izpitni listek enkrat zamenja.

Kandidat je o pridobljeni ustni oceni obveščen po opravljenem ustnem zagovoru in pridobljeni ustni oceni. Pred vstopom v izpitni prostor, kandidat počaka na poziv predsednika šolske izpitne komisije.

V izpitnem prostoru ne smete imeti digitalne ure, mobitel mora biti v času izpitov izklopljen in pospravljen v torbi ali na ločeni mizi.

 

DELITEV SPRIČEVAL IN PRIJAVA K JESENSKEMU IZPITNEMU ROKU

 

Delitev spričeval zaključnega izpita bo 14. 6. 2024, ob 8.00 v prostorih šole (A12).

Neuspešni kandidati se morajo k opravljanju zaključnega izpita na jesenskem izpitnem roku ponovno prijaviti  (prijavnica je na spletni strani šole). Zadnji rok za prijavo je 22. 7. 2024.

 

Tajnica ZI: Karin Lah Milič, prof.