Navodila so namenjene tudi kandidatom, ki bodo v okviru splošne mature opravljali dodatni maturitetni izpit – 5. predmet.

Pisni izpiti na splošni maturi se začnejo v sredo, 29. 5. 2024 z izpitom iz slovenščine in zaključijo 11. 6. 2024 z izpitom iz fizike.

 

Izpiti bodo potekali v naslednjih dneh:

 • 29. 5. 2024 slovenščina (2. pola), na Smetanovi 6, v učilnicah: E6, E7, E8
 • 1. 6. 2024 : angleščina, na Smetanovi 6, v učilnicah: E2, E4, E6, E7, E8, C8
 • 4. 6. 2024: računalništvo na Gosposvetski 9, v učilnicah: N11, N9
 • 7. 6. 2023: zgodovina, na Gosposvetski 9, v učilnicah: N11, N9, N7
 • 8. 6. 2024: matematika, na Smetanovi 6, v učilnicah: E6, E7, E8, E4
 • 10. 6. 2024: nemščina, na Gosposvetski 9, v učilnicah: N11, N7
 • 11. 6. 2024: fizika, na Gosposvetski 9, v učilnicah: N1, N3, N7, N9, N11.

 

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00, kandidati se pred izpitnim prostorom zberejo ob 8.40.

 

Če v času opravljanja mature kandidat zboli, o tem takoj obvesti tajnico splošne mature po telefonu (02 234 19 33) oz. el. pošti

V roku 24 ur pa na šolo po el. pošti ali priporočeno po klasični pošti, pošlje ustrezna dokazila (zdravniško potrdilo) o nezmožnosti opravljanja mature. Priloži tudi prošnjo o možnosti opravljanja mature v jesenskem roku s priznavanjem izpitov za nazaj.

Prošnjo naslovi na ŠMK SM.

 

Za kandidate v času mature velja naslednji hišni red:

 • Razpored kandidatov po izpitnih prostorih za pisne izpite bo objavljen na dan izpita ob vstopu v avlo šole na Gosposvetski na notranji strani steklenih površin levo in desno od vhodnih vrat, sedežni red pa bo izobešen ob vhodu v izpitni prostor na vratih učilnic.
 • Vstop v izpitni prostor bo možen od 40 dalje. Kandidati morajo biti v prostoru vsaj 15 minut pred začetkom izpita.
 • Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svoj osebni dokument na levi zgornji rob mize, nadzorni učitelj dokument pogleda.
 • Kandidat lahko na pisni izpit zamudi do 30 minut, a se mu pisanje ne podaljša.

 

Kandidati prinesejo s seboj v izpitni prostor:

 • dovoljene pripomočke za posamezni predmet (pri tujem jeziku uporabljajo svoje slovarje),
 • osebni dokument,
 • pisalo in rezervno pisalo,
 • steklenico s pitno

 

Rezervnih pisal in slovarjev šola ne bo omogočala.

 • Vnašanje telefonov in pametnih ur v izpitni prostor je prepovedano. Možnosti odlaganja telefonov v poseben prostor ne bo.
 • Ustni izpiti se začnejo 6. 2024, končajo pa 21. 6. 2024.

 

Razporedi bodo objavljeni v torek, 4. 6. 2024 na notranji strani steklenih površin na levi in desni strani na vhodu v šolo. Tajnica SM bo kandidatom na njihove šolske elektronske naslove dne 4. 6. 2024 poslala razporede za ustne izpite.

 • Komisije za ustne izpite bodo v spomladanskem roku SM 2024 sestavljene iz treh učiteljev.
 • Kandidat lahko izpitni listek enkrat

 

Seznanitev kandidatov z rezultati splošne mature in dodatnega maturitetnega izpita bo 11. 7. 2024 v prostorih šole.

 

Natančen čas in prostor bo objavljen na spletnih straneh šole do 1. 7. 2024.

 

Neuspešni kandidati imajo ta dan tudi možnost prijave na jesenski izpitni rok. Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku mature je 12. 7. 2024.

 

Kandidati, ki na dan 27. 5. 2024 ne bodo izpolnjevali pogojev za pristop k spomladanskemu roku splošne mature, se morajo odjaviti od mature. Potrdilo o odjavi je pogoj za povračilo stroškov (velja za kandidate, ki nimajo statusa rednega dijaka in opravljajo maturo kot občani).

 

Veliko uspeha na maturi!