3. LETNIKI SSI IN TG ter 1. LETNIKI PTI
Dijaki 3. letnikov SSI in TG ter dijaki 1. letnika PTI se bodo v ponedeljek 27. 5. 2024 ob 12:00 uri potegovali na prireditvi predaje ključa. Prireditev bo potekala v Športni dvorani Lukna.
Vsi dijaki se skupaj s profesorjem, ki vas poučuje 7. šolsko uro (12:00 – 12:45) ob 12:00 odpravite v Lukno. Profesorji so spremljevalci na prireditvi. Profesorji, ki poučujejo v teh oddelkih 8. šolsko uro, se prireditvi priključijo ob 12:50 uri ter po končani prireditvi zabeležijo prisotnost in zaključijo uro.
Dijaki tretjih letnikov SSI (3.at, 3.bt, 3.ar, 3.br, 3.cr, 3.dr), TG (3.ag) ter 1.d in 1.e oddelka pripravijo šestčlanske (6) ekipe, ki se bodo potegovale za šolski ključ.
Predajo ključa organizira lanski zmagovalec 2.d oddelek pod mentorstvom razrednika ter v sodelovanju z dijaško skupnostjo.