DogodkiErasmusErasmus 2023-24NSB - No One Stays Behind

Organizacijsko srečanje partnerjev projekta NSB se je tokrat odvijalo na Siciliji, v Kataniji. Gostujoča partnerska šola Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marchesi nam je odprla vrata za spremljanje in načrtovanje prihajajočega dela v okviru projekta ter omogočila vpogled v izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela pri njih.

Sledenje in evalvacija dosedanjih rezultatov dela, učinkov in praktičnih izdelkov, ki so v sklopu projekta v nastajanju, so eni izmed glavnih namenov, ki smo jih v okviru nadnacionalnega partnerskega srečanja ovrednotili.

Del srečanja je predstavljalo spremljanje in opazovanje šolskega procesa v gostujoči šoli, ki jo obiskuje več kot 1700 dijakov in dijakinj, ki se izobražujejo v treh študijskih smereh: klasična gimnazija, tehnična gimnazija ter kemijsko-tehnološki strokovni program. Poleg splošnih učilnic so nam predstavili tudi kemijsko – laboratorijsko opremljene učilnice, kjer dijaki pridobivajo praktična znanja s področja za katerega se izobražujejo.

Srečanje smo poleg strokovnega dela popestrili z spoznavanjem lokalnega okolja: ogled aktivnega ognjenika Etna,  slikovite Taormine in živahnega, iz antičnih časov ustanovljenega, mesta Katanija. 

NSB project meeting in Catania, Sicily

The organizational meeting of the partners of the NSB project took place this timeakt in Sicily, in Catania. The visiting partner school, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marchesi, opened the door for us to monitor and plan the upcoming work within the project and gave us an insight into the implementation of educational work at them.

Monitoring and evaluation of the current work results, effects and practical products that are in the making as part of the project are one of the main purposes that we evaluated in the framework of the transnational partner meeting.

Part of the meeting was the monitoring and observation of the school process in the visiting school, which is attended by more than 1,700 male and female students who study in three fields of study: classical gymnasium, technical gymnasium and chemical-technological professional program. In addition to the general classrooms, we were also presented with chemistry-laboratory equipped classrooms, where students acquire practical knowledge in the field for which they are studying.

In addition to the professional work, the meeting was enriched by getting to know the local environment: a tour of the active volcano Etna, picturesque Taormina and the lively city of Catania, founded in ancient times.