Dogodki

V sredo 20. 3. 2024 smo izvedli okroglo mizo o boju proti medvrstniškemu nasilju. Sodelovalo je okoli 40 predstavnikov različnih strok: CSD, policija, pediatrija, svetovalna služba, župan MOM, Ministrstvo za digitalizacijo, občani…

Svetovalna delavka Marina Kaučič je predstavila preventivne in intervencijske dejavnosti SERŠ v zvezi z nasilnimi dejanji v šoli. Moderator Uroš Dokl je povdaril medgeneracijsko povezovanje, pomen dolgčasa za razvoj kreativnosti, CSD pomen družine na vedenje mladostnikov, pediatrinja je opozorila na škodljivost uporabe ekranov v predšolskem obdobju in njihovem vplivu na razvoj motnje pozornosti, ADHD in drugih duševnih bolezni, dijaka sta govorila o pomenu vedenja in vzora odraslih, ravnateljica je povdarila pomen pozitivnih vrednot, sprotnega reševanja vseh nezaželjenih dogodkov in doslednost v šoli. Govorili smo tudi o pomenu vzgoje pri omejevanju razvoja egocentrikov, razumevanju omejevanja svobode, medsebojnem sodelovanju šole, staršev in vseh institucij, ki se ukvarjamo z otroki in mladostniki.