Erasmus

Erasmus in Schools

je dobrodošla popestritev pouka. Študentje Univerze v Mariboru so dijakom v programih gimnazije, tehnika računalništva in poklicnega-tehnika pri pouku angleščine in nemščine predstavili svojo domovino z zanimivimi predstavitvami, ki so jih dijaki ves čas spremljali z velikim zanimanjem. Njihova angleščina je bila od odlične do razumljive, kar je dijakom bilo zelo zanimivo. Študentje so z veseljem odgovarjali na vprašanja dijakov; predvsem jih je zanimalo, kako se jim zdi bivanje v Sloveniji, spraševali so o njihovi študijski poti, kaj je Erasmus in kaj omogoča, o razlikah, ki jih vidijo med svojo domovino in Slovenijo in še več. Dijaki so bili presenečeni, da so tako pohvalili Slovenijo; prijaznost ljudi, čistočo, študij in drugo. Navdušeni do bili, da so imeli priložnost govoriti tudi z materno govorko.