Dan preventivnih dejavnosti za dijake 1. letnik SSI (1.ar, 1.br, 1.cr, 1.dr, 1.at, 1.bt) in 2. letnik TG (2.ag) bo 19. 2. 2024.

Razpored dneva preventivnih dejavnosti:

7.00 – 8.30 – pouk po urniku

8.30 – 9.15 – Vozim, vendar ne hodim
9.15 – 10. 30 – Mitja Duh o odvisnosti
10.30 – 11.10 – malica
11.20 – 12.50 – Safe.si, varnost na internetu
Predavanja bodo potekala v šolski telovadnici. V spodnji razpredelnici je označeno, ob kateri uri učitelji preverijo prisotnost dijakov in jih pripeljejo v telovadnico.
Dijake razredniki obvestite, da bodo potekale dejavnosti in da upoštevajo urnik v eAsistentu. V telovadnico se ne odpravljajo sami, ampak v spremstvu učiteljev, ki bodo predhodno preverili prisotnost.
Razred
2. ura – učitelj popiše prisotnost in dijake do 8.30 pripelje v telovadnico
6. ura – učitelj popiše prisotnost in dijake do 11.20 pripelje v telovadnico
1.ar
Cizl, L11
Cizl, M1
1.br
Medved, L9
Kralj, K3
1.cr
Veselič, L3
Veselič, L8
1.dr
Lah Milič, M5
Medved, M5
1.at
Hauptman, M8
Klajnšek, L9
1.bt
Gajšek, K3
Romih, M8
2.ag
Žvikart Kropivšek, K4
Cizelj, L3

 

 

Učitelji v nadzoru v telovadnici so:
* Vse ure: Cizelj, Klajnšek, Medved, Veselič, Kolbl, Korošec D., Pukšič, Raičevič * 6. in 7. šolska ura: Hergan Grosek, Jagarinec

Med dejavnostjo se dostojno vedite. Uporaba telefonov ni dovoljena.
Udeležba je obvezna. Za odsotne dijake (opravičeno ali neopravičeno) bomo pripravili nadomestno dejavnost v času pred ali po pouku.