Projekt Davčno opismenjevanje mladih 

V ponedeljek, 22. 1. 2024 in sredo, 24. 1. 2024, se je za dijake 2. letnikov programa tehnik računalništva, v okviru projekta Davčno opismenjevanje mladih, s strani Finančne uprave RS izvajalo predavanje. Dijaki so prisluhnili predavanju, kateri namen je bil ozavestiti mlade o pomenu plačevanja davkov, ki omogočajo zagotavljanje javnih dobrin in storitev vsem prebivalcem…