Zobozdravstveni pregledi za 1. in 3. l

Dijake 1. in 3. letnika obveščamo, da bodo zobozdravstveni pregledi potekali po razporedu, ki je naveden v spodnji preglednici. Ob predvidenem terminu bodite v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, na Dispanzerju za zobozdravstvo na Partizanski c. 14a v Mariboru. Glede prihoda in odhoda na pregled in v šolo, postopajte kot je navedeno v stolpcu z…