Zimski športni dan

OIV/ID – vsi PTI, 1.-2. letniki SPI, 1.- 4. letniki SSI, 1.-3. letniki TG   V torek, 16. januarja 2024, bo potekal zimski športni dan. Dijaki bodo sodelovali v naslednjih aktivnostih:   SMUČANJE IN BORDANJE – Mariborsko Pohorje: Zbor ob 7:30 pri Spodnji postaji vzpenjače. Smučanje bo potekalo do 13:00. Smuča se po skupinah z…

Obvezne izbirne vsebine, 1. letnik TG (1.ag)

Učenje učenja »Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in…