DogodkiErasmusErasmus 2023-24NSB - No One Stays Behind

 ERASMUS + KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP

NSB – No One Stays Behind LTTA srečanje na Cipru

V začetku novembra smo se partnerske šole in organizacije, ki sodelujemo v projektu NSB srečale na LTTA srečanju za dejavnosti na področju usposabljanja za učenje in poučevanje.

Tokrat nas je prijazno gostila Srednja šola v Episkopiju, kjer so nas dobrovoljno sprejeli učitelji, skupaj z dijaki in dijakinjami ter nam predstavili tradicionalne plese, oblačila ter kulinariko Cipra. Sprehod po šoli in opazovanje učnega procesa na šoli, je spremljala tudi diskusija o izobraževalnem sistemu na Cipru.

Strokovni prispevek k programu je prispevala tudi ekipa iz SERŠ, ki je zadolžena za kreiranje in vzpostavitev aplikacije, namenjene predvsem dijakom za sledenje učenju ter napredku. Aplikacija je na voljo v spletni trgovini za Androide, v pripravi je za naprave Apple. V pripravi je nadgradnja aplikacije, s katero bodo tudi odpravljene napake, ki se pojavljajo pri vpisu. Strokovno predavanje in usposabljanje na temo vloge mentorja v učnem okolju je izpeljala dr. Elena Christofidou.

Program je poleg strokovnega usposabljanja ter delavnica na temo poučevanja in učenja vključeval tudi spoznavanje kulturnih, zgodovinskih ter naravnih znamenitosti Cipra. Poleg gostujočega mesta Episkopi so nas domačini popeljali še na ogled drugih slikovitih mest na Cipru: glavno mesto Nicozija, drugo največje mesto Limassol in zgodovinsko pomemben Kolossi, ki ne razočarajo z bogato preteklostjo, kamnitimi stavbami, prijaznimi domačini in okusno kulinarično ponudbo.

Nekaj utrinkov je v fotogaleriji:

 

NSB – No One Stays Behind LTTA Meeting in Cyprus

At the beginning of November, partner schools and organizations participating in the NSB project met at the LTTA meeting for activities in the field of learning, training and teaching.

This time we were kindly hosted by the Secondary School in Episkopi, where the teachers, together with students, greeted us with a warm welcome and introduced the traditional dances, garments and cuisine of Cyprus. Walking around the school and observing the learning process at the school was also accompanied by the discussion about the education system in Cyprus.

The professional contribution to the program was also made by the team from SERŠ, which is in charge of creating and installing application intended especially for students to track learning and progress. The app is available online for Androids and will soon be available for Apple devices. An upgrade of the applications is being prepared, which will also eliminate errors that occur during registration. The expert lecture and training on the subject of mentoring in the learning environment was conducted by dr. Elena Christofidou.

In addition to professional training and a workshop on teaching and learning, the program also included getting to know the cultural, historical and natural attractions of Cyprus. In addition to the guest town of Episkopi, our locals also took us on a tour of other picturesque towns in Cyprus: the capital Nicosia, second largest city in the country Limassol and historically important Kolossi which did not disappoint with their rich past, stone buildings, friendly locals and delicious culinary offerings.