V sredo, 25. 10. 2023, bo v šolski telovadnici izvedena predstava Neustrašna raziskovalka Marie Curie in radioaktivnost, ki si jo boste ogledali dijaki prvih in drugih letnikov SSI. 

Predstava se na zabaven in sproščen način ukvarja z radioaktivnostjo, z znanstvenim delom Marie Curie in družbenimi okoliščinami, v katerih je delala. Na enostaven način razloži in poglobi razumevanje pojmov kot so radioaktivnost, razpolovni čas, vrste sevanj…  

 

Razpored: 

Zbor je v učilnici ob 8.40, za vse prve letnike se predstava prične ob 9.00.  

Razred 
1.ar 
1.br 
1.cr 
1.dr 
1.at 
1.bt 
Učilnica 
K4 
M8 
N7 
A11 
L3 
C13 
Spremljevalec 
Cizl 
Hajšek Pavlič 
Jerič 
Rupnik 
Cizelj 
Waldhütter 

 

Zbor je v učilnici ob 11.10, za vse druge letnike se predstava prične ob 11.30. 

Razred 
2.ar 
2.br 
2.cr 
2.dr 
2.at 
2.bt 
Učilnica 
M10 
C13 
C7 
E2 
N3 
C2 
Spremljevalec 
Pukšič 
Majhenič Dežman 
Hauptman 
Lotrič 
Gajšek 
Dežman 

 

Predstava je plačljiva in sicer 6 € na osebo, kar plačate s položnico.  

Dijaki prvih letnikov zaradi predstave nimate pouka 3. in 4. šolsko uro, dijaki drugih letnikov pa 6. in 7. šolsko uro. Izven termina predstave imate dijaki pouk po urniku. 

Predstava sodi med interesne dejavnosti, zato je udeležba obvezna. Zadolženi učitelji skrbijo za red in disciplino ter pred predstavo zapišejo odsotne dijake. 

Vodja dejavnosti (poročila) je Nataša Petelin.