Predstava za 1. In 2. letnik SSI: Neustrašna raziskovalka Marie Curie in radioaktivnost

V sredo, 25. 10. 2023, bo v šolski telovadnici izvedena predstava Neustrašna raziskovalka Marie Curie in radioaktivnost, ki si jo boste ogledali dijaki prvih in drugih letnikov SSI.  Predstava se na zabaven in sproščen način ukvarja z radioaktivnostjo, z znanstvenim delom Marie Curie in družbenimi okoliščinami, v katerih je delala. Na enostaven način razloži in poglobi razumevanje…

Ogled predstav za 1., 2. in 3. letnik

PREDSTAVI ZA 1. IN 2. LETNIK SSI TER 2. in 3. LETNIK TG   V četrtek, 26. oktobra 2023, si boste dijaki v okviru ID oz. OIV ogledali dve gledališki predstavi.  Gre za 45-minutni predstavi, in sicer Lepa beseda odpira vsa vrata ter Slovenija ima junaka. Ogledali si ju boste v šolski telovadnici.     Razpored: …

Razpis za štipendije

Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor na svoji spletni strani objavila dva javna razpisa za štipendiranje, in sicer:   JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 – razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni povezavi https://maribor.si/javni_razpisi/javni-razpis-za-stipendiranje-nadarjenih-dijakov-in-studentov-v-mestni-obcini-maribor-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-2023-2024/ in JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA…