Starši ste oz. boste s strani eAsistenta prejeli sporočilo na SMS in/ali elektronski naslov, ki ste ga posredovali šoli. Sporočilo se nanaša na preverjanje pravilnosti vaših podatkov (tel. št. in e-naslova). Kodo boste prejeli 1. 9. 2023 in takrat boste lahko preverili pravilnost vaših podatkov.

Starš v času šolanja otroka na eni šoli vnese varnostno kodo samo enkrat in ne vsako leto ponovno. Starši višjih letnikov prejmete obvestilo za letno preverjanje istovetnosti in kontaktnih podatkov, kar omogoča zagotavljanje točnosti in ažurnosti kontaktnih podatkov, ki so pogoj za varno in nemoteno elektronsko komunikacijo med šolo in starši.

Ko boste podatke potrdili, jih boste v prihodnje lahko popravljali samo vi. Starši s potrditvijo nimate stroškov, prav tako niste vezani, da se odločite za plačljiv paket pri eAsistentu. Tudi naročilo paketa bo potekalo po elektronski poti. Višjim letnikom se je paket prenesel  iz preteklega leta. Če se starši odločite za plačljiv paket, sklenete pogodbo z eAsistentom in se v primeru težav obrnete na eAsistenta. Kot šola menimo, da dijaki plačljivega paketa ne potrebujejo.

Postopek vnosa varnostne kode – posnetek