SERŠ Maribor izvaja evidenčno javno naročilo Prilagojeni prevozi za šolsko leto 2023/2024.

 

Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudbe skupaj z dokazili pošljite na naslov: Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, 2000 Maribor do 18. 7. 2023 do 12. ure.

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Marijo Janžek na e-naslov:

 

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazci