Izbira izvajalca šolske prehrane

SERŠ Maribor vabi k oddaji ponudb za Izvajanje gostinskih storitev oziroma šolske prehrane za obdobje 4 let v skladu z razpisno dokumentacijo:   Ponudba, Izjave Predračun – dodatna ponudba Navodila za izvajanje gostinskih storitev oziroma šolske prehrane SERŠ ESPD šolska prehrana   Rok za oddajo ponudb   7. 6. 2023 do 10. ure.