DogodkiErasmusErasmus 2022-23NSB - No One Stays Behind

V sklopu Erasmus+ projekta No One Stays Behind, smo na SERŠ od 8. 5. 2023 do 12. 5. gostili partnerske šole in organizacije iz Belgije, Portugalske, Cipra, Turčije in Italije. Udeleženci so se usposabljali v STEAM aktivnostih, sodelovali v delavnicah, izpopolnjevali računalniška znanja, obiskali FERI, IZUM ter spoznavali Maribor z okolico. V sklopu obiska smo partnerji oceni dosedanje delo in nastavili smernice za naprej.

Projekt je namenjen povečanju motivacije učencev z slabšimi učnimi navadami in slabšim učnim ozadjem k učenju in nadaljnjem vključevanju v poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET – Vocational Education and Training System – Sistem strokovnega in poklicnega izobraževanja).

Cilj projekta je razviti inovativna digitalna orodja praktične uporabe, ki bodo usmerjena v učence, učitelje in mentorje, na podlagi metodologije STEAM. SERŠ je zadolžen za zelo pomemben del pri projektu – razvoj aplikacije, ki bo dijakom pomagala pri samoevalvaciji.

 

As part of the Erasmus+ project No One Stays Behind, from 8 May to 12 May we hosted partner schools and organizations from Belgium, Portugal, Cyprus, Turkey, and Italy. Participants were trained in STEAM activities, participated in workshops, improved computer skills, visited FERI, and IZUM, and learned about Maribor with its surroundings. Partners have evaluated the work that has been done so far and set guidelines for the next steps.

The project aims to increase the motivation of pupils with poorer learning habits and worse learning backgrounds, to increase further integration into vocational education and training (VET).

The aim of the project is to develop innovative digital practical application tools that will target learners, teachers, and mentors, based on the STEAM methodology. SERŠ is responsible for a very important part of the project – the development of an application that will help students with self-evaluation.