Dosežki

Tekmovalne naloge na programu ELEKTRIKAR

Mentor: Rajko Cehner

Tekmovalca: Jan Pušnik in Aljaž Robič – 2. letnik

Naloga:

Nadgraditi je potrebno klasično inštalacijo z elementi pametne inštalacije (SONOFF) po enopolni shemi številka.  Elementi pametne inštalacije imajo priložena originalna navodila, iz katerih je razvidna tudi shema priklopa. Na pametnem telefonu so nastavili nastavili dostopno točko interneta. Z drugim pametnim telefonom pa so povezali elemente pametne inštalacije z aplikacijo EweLink in preverili delovanje pametnih elementov.

V konkurenci desetih šol so dosegli tretje mesto.

 

Tekmovalne naloge na programu RAČUNALNIKAR

Mentor: Jernej Krajnčan

Tekmovalca: Beranič Timotej in Orešič Mitja – 2.letnik

Stranka, gospod Bogdan Zrinsky iz podjetja Zrinsky d.o.o, je poklical naš servis. Povedal je, da ima težave s službenim računalnikom in verjetno tudi z mrežno opremo. Zato želi, da bi serviser prišel na njihovo lokacijo, ki je od lokacije našega servisa oddaljena približno 7 km. Želijo odpravo napak s čim manjšimi stroški.

V konkurenci sedmih šol so dosegli tretje mesto.

 

Tekmovalne naloge na programu TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

Mentor: Branko Potisk

Tekmovalca: Aljaž Krajnc – 3. letnik in Mark Ahman – 4. letnik

Za potrebe pametne hiše želimo po stavbi namestiti različne merilce (denimo za merjenje temperature, vlažnosti, kakovosti zraka ipd.), meritve pa želimo odčitati centralizirano in prikazovati v načinu, ki je primeren za povprečnega uporabnika. V ta namen bomo postavili različne senzorje, katerih vrednost b omo odčitali s pomočjo mikrokrmilniških sistemov Arduino, ki bodo služili kot merilne postaje. Podatke iz posameznih merilnih postaj bomo zbirali na enem mestu, za kar bomo uporabili sistem Raspberry PI (centralna postaja).

V konkurenci enajstih šol so dosegli nehvaležno četrto mesto.

 

Tekmovalne naloge na programu ELEKTROTEHNIK

Mentor: Darko Korošec

Tekmovalca: Katja Žitnik Slatinšek in Brin Tacer Grmec – 3.letnik

Trifazni elektromotor na povezovalni plošči je bilo potrebno priključiti na trifazni izhod frekvenčnega pretvornika  in preko merilnika moči Seneca S604-E tako, da bo slednji meril električne parametre elektromotorja.  V programskem okolju CODESYS so kreirali projekt oz. napisali program, s pomočjo katerega so z merilnika moči Seneca S604-E zajemali in prikazovali merjene veličine.

V konkurenci dvanajstih šol so dosegli enajsto mesto.