Interesne dejavnosti, Predstava Tesla, 16. 3. 2023 

1.-3. SSI, 1.-2. TG 

 

Ob 11.45 se zberete v učilnici, ki jo imate po urniki in nato greste v spremstvu učiteljev v Unionsko dvorano. Predstava se prične ob 12.30. Pred predstavo imate pouk po prilagojenem urniku. 

 

Ceno 6 EUR plačate s položnico. 

 

Oddelek  Št.  Spremljevalec  Spremljevalec  Rezerva za vse oddelke 
1.ag  31  Bezjak  Korošec D.  Nikolić 
2.ag  25  Raičevič  Pivko  Romih 
1.ar  30  Waldhütter  Medved  Kaiser 
1.br  30  Visočnik  Veselič  Jug 
1.cr  30  Šarman Šumandl  Kozel  Čokl 
1.dr  30  Rupnik  Sternad  Hajšek Pavlič 
1.at  28  Klajnšek  Cizelj  Stergar 
1.bt  28  Zinrajh  Skok  Čokl 
2.ar  31  Marčič Najžar  Lotrič  Žvikart 
2.br  30  Hergan Grosek  Ploj   
2.cr  29  Lah Milič  Weinzerl   
2.dr  28  Fugina  Pukšič   
2.at  25  Dežman  Koler   
3.ar  30  Kolbl  Brkljačič   
3.cr  29  Milanovič  Fošnjar   
3.at  29  Jagarinec  Krajnčan   
3.bt  30  Kocbek  Stern   
SKUPAJ  493