V četrtek, 9. in torek, 14. februarja 2023 boste dijaki 1. letnika PTI obiskali FERI. Dijaki se zberete v učilnici ob 8:40 in odidete z učiteljem na FERI v skladu s spodnjo tabelo.

Oddelek Spremljevalec dijakov Datum udeležbe
1.d E7, Rehberger (09. 02.)

E7, Potisk (14. 02.)

09. in 14. 02. 2022 (izberete 4 delavnice)
1.e L1, Lesjak  (09. 02.)

M3 Novak  (14. 02.)

09. in 14. 02. 2022 (izberete 4 delavnice)

 

Organizator in vodja dejavnosti je Gregor Nikolić.

Udeležba je obvezna. Odsotni dijaki (opravičeno ali neopravičeno) bodo nadomestili zahtevane ure v času pred ali po pouku.

PROGRAM za 9. februar:

09:00 – 09:15 Zbor (v avli fakultete objekta G2 – vhod iz Koroške ceste, velika steklena stavba)

09:15 – 10:45 Prva delavnica za dijake

10:45 – 11:20 Odmor (in malica)

11:30 – 13:00 Druga delavnica za dijake

 

DELAVNICE

Prva delavnica:

Ime delavnice Izvajalci Velikost skupine Učilnica
Elektroenergetika od A do Ž Miloš Beković 20 C-205
Spoznajmo senzorje Dominik Gril in
Blaž Kočevar
12 G-124
Z umetno inteligenco razpoznavamo vzorce Matej Kramberger 35 G3-Amfiteater Gauss
Generiranje besedil z nevronskimi mrežami Niko Uremović, Mitja Žalik, Aljaž Jeromel in Štefan Horvat 30 G2-Hertz
Spoznajmo električna vozila Marijan Španer, Rok Friš in Mitja Truntič 10 G-028

 

Druga delavnica:

Ime delavnice Izvajalci Velikost skupine Učilnica
Elektroenergetika od A do Ž Miloš Beković 20 C-205
Spoznajmo senzorje Dominik Gril in
Blaž Kočevar
12 G-124
Z umetno inteligenco razpoznavamo vzorce Matej Kramberger 35 G3-Amfiteater Gauss
Generiranje besedil z nevronskimi mrežami Niko Uremović, Mitja Žalik, Aljaž Jeromel in Štefan Horvat 30 G2-Hertz
Spoznajmo električna vozila Marijan Španer, Rok Friš in Mitja Truntič 10 G-028

 

PROGRAM za 14. februar:

08:50 – 09:00 Zbor

09:00 – 09:45 Pozdrav in predstavitev FERI (G2-Gama)

10:00 – 11:30 Prva delavnica za dijake

11:30 – 12:15 Odmor (in malica)

12:15 – 13:45 Druga delavnica za dijake

 

DELAVNICE

Prva delavnica:

Ime delavnice Izvajalci Velikost skupine Učilnica
Varnost v brezžičnih omrežjih Damjan Vlaj 15 G2-Becquerel
Elektronika v vesolju Marko Kos 16 G-217
Umetna inteligenca za telebane Sašo Karakatič 35 G3-Amfiteater Gauss
Razvoj spletne igre David Bajs 20 F-103
Kibernetska varnost Nika Jeršič 12 G2-4N.11

Druga delavnica:

Ime delavnice Izvajalci Velikost skupine Učilnica
Varnost v brezžičnih omrežjih Damjan Vlaj 15 G2-Becquerel
Elektronika v vesolju Marko Kos 16 G-217
Umetna inteligenca za telebane Sašo Karakatič 35 G3-Amfiteater Gauss
Razvoj spletne igre David Bajs 20 F-103
Kibernetska varnost Nika Jeršič 12 G2-4N.11

 

PRIJAVA

Dijaki se prijavite do ponedeljka, 6. februarja 2023, na povezavi prijavite na delavnice in označite katero malico želite: https://1ka.arnes.si/a/1ca44cb8

 

Opisi delavnic:

Elektroenergetika od A do Ž:

Na delavnici bomo spoznali osnovne pojme elektroenergetike in zakaj je prav nizkoogljična družba največji izziv, ki si ga je zadala Evropa za naslednjih trideset let. Prikazali bomo tradicionalne in tudi moderne načine proizvodnje in uporabe električne energije in izzive, s katerim se soočamo v elektroenergetiki. 

 

Spoznajmo senzorje:

Senzorji so neopazno nameščeni povsod okoli nas, so neizbežen člen avtonomnega delovanja sistemov in naprav. Poenostavljajo življenje na vsakem koraku. Brez njih, ne bi nikoli poleteli v vesolje, ne bi imeli avtonomnih vozil in ne bilo naprednih tehnologij. Nadomeščajo naše čute, zato so nenadomestljivi del samostojne regulacije proizvodnih procesov.

 

Industrijska robotika:

Robote srečujemo predvsem v industriji, medicini in raziskavah. Glede na svoj namen se po zgradbi med seboj močno razlikujejo. Tako poznamo samo-vozeče, leteče, samo-hodne in druge robote. V Laboratoriju za industrijsko robotiko se osredotočamo na robotske roke. Te opravljajo zelo raznolike naloge, pri katerih lahko zamenjajo človeka s stališča fizične manipulacije in vse pogosteje tudi odločanja. Na delavnici bomo predstavili upravljanje in aplikacije klasičnega industrijskega robota, kolaborativnih robotskih rok, delta robota za sestavljanje in modernega raziskovalnega sodelujočega robota. Udeleženci bodo imeli priložnost, da se sami preizkusijo v vodenju in programiranju robotske roke za izvedbo preproste praktične naloge.

 

Z umetno inteligenco razpoznavamo vzorce:

Umetna inteligenca vedno bolj postaja del vsakdana. Ampak se skriva za to tehnologijo? Na delavnici bomo najprej na kratko spoznali zgodovino računalništva in umetne inteligence kot znanstvene discipline. Nato bomo predstavili pojem strojnega učenja oziroma razpoznavanja vzorcev ter predstavili, kako delimo metode strojnega učenja. Kasneje se bomo posvetili predvsem nadzorovanemu učenju, s poudarkom na klasifikaciji vzorcev. Pogledali bomo nekaj klasičnih metod klasifikacije, nakar bomo uvedli pojem nevrona in nevronske mreže iz biološkega in kasneje matematičnega vidika, s katerim modeliramo moderne sisteme umetne inteligence. Spoznali bomo postopek modeliranja arhitekture globoke nevronske mreže, s poudarkom na razlagi njenih posameznih gradnikov, njenega učenja in testiranja. Na koncu bomo pogledali še nekaj primerov stanja tehnike oziroma praktične uporabe umetne inteligence v vsakdanjem življenju in širše.

 

Generiranje besedil z nevronskimi mrežami:

V obliki interaktivnih delavnic bomo dijake seznanili z uporabo nevronskih mrež na praktičnem primeru. Najprej bomo na kratko predstavili osnove umetne inteligence in nevronskih mrež, na to pa prešli na praktični del delavnic, v katerem bomo v programskem jeziku Python s pomočjo knjižnice Tensorflow pripravili programsko kodo za učenje nevronske mreže za generiranje besedila. Dijaki bodo lahko na računalnikih nato sami urejali in poganjali pripravljeno programsko kodo, spreminjali parametre, nalagali besedila za učenje in učili svoje nevronske mreže. Predznanje jezika Python ni potrebno.

 

Spoznajmo električna vozila:

V teoretičnem delu bo predstavljena osnovna zgradba cestnega vozila, podrobneje pa tudi funkcije, princip delovanja in način tehnološke izvedbe osnovnih sklopov električnega pogona vozila. V praktičnem delu delavnice bodo udeleženci sestavili vsak svoj model električnega vozila, pri čemer bodo pridobili nekatere veščine in praktične ročne spretnosti s področja mehanike, kot tudi sistemska znanja s področja elektrotehnike in računalništva.

 

Varnost v brezžičnih omrežjih:

V dobi množice naprav, ki jih uporabljamo za dostop do nenehno spreminjajočih se vsebin na internetu, na vsak način potrebujemo brezžično omrežje. Brezžično omrežje je lahko mobilno. Danes najbolj pogosto omenjana predstavnika sta mobilno omrežje četrte generacije LTE in novo mobilno omrežje 5G. Ponudniki mobilnih storitev že ponujajo pakete z neomejenim prenosom podatkov, v domačem okolju pa želimo imeti dostop do brezžičnega lokalnega omrežja (Wi-Fi). Dobro postavljeno domače brezžično lokalno omrežje je zaščiteno pred zunanjimi vdori. Poleg tega pa omogoča dostop do več domačih računalnikov, domačih strežnikov NAS in domačega tiskalnika, ki za zunanji svet niso vidni.

Na delavnici bomo splošno predstavimo varnostne probleme v brezžičnih omrežjih. Delavnica se bo osredotočila na varnost v domačih brezžičnih lokalnih omrežjih Wi-Fi. Prestavili bomo ukrepe za zagotavljanje boljše zaščite. Demonstrirali bomo vdor v slabo zaščiteno omrežje Wi-Fi in podali smernice, kako preprečiti takšne vdore.

Elektronika v vesolju:

Delavnica bo potekala na temo vesolja in omejitev ter izzivov, ki ji vesolje predstavlja za delovanje elektronike. Skozi prizmo satelita Trisat in Trisat R si bomo pogledali, na kaj vse je treba misliti pri načrtovanju in izgradnji nanosatelitov. Ogledali si bomo tudi čisto sobo, kjer poteka integracija podsistemov.

 

Umetna inteligenca za telebane:

Imate radi znanstveno fantastiko? Ste gledali filme kot so Matrica, Terminator ali Ex Machina?  Potem gotovo verjamete, da veste, kaj je umetna inteligenca. V resničnem svetu se že od nastanka prvih računalnikov vrstijo znanstvene in filozofske razprave o tem, če je možno ustvariti sistem, ki se bo obnašal inteligentno ali ne. 

V okviru delavnice bomo pregledali trenutno stanje umetne inteligence, prikazali nekaj praktičnih primerov uporabe umetne inteligence in odgovorili na vprašanje, kdaj bomo dobili samovozeče avtomobile ali računalnik, ki bo pametnejši od človeka.

Razvoj spletne igre:Pri delavnici Razvoj spletne igre, bomo naredili igro Kača, ki jo uporabnik igra v brskalniku. Za potrebe razvoja igre bomo spoznali 3 spletne tehnologije, te so, HTML, CSS in JavaScript. Najprej bomo izdelali spletno stran s pomočjo označevalnega jezika HTML ter kako jo oblikovati s pomočjo kaskadnih stilskih predlog CSS. S pomočjo programskega jezika JavaScript pa bomo spoznali osnove programiranja. S tem bomo tudi naredili vse potrebne elemente za osnovno delovanje igre.

 

Kibernetska varnost:

Kibernetski napadi so postali del našega vsakdana. Ne glede na to, ali gre za krajo podatkov ene osebe ali organizacije, so kibernetski napadi zelo resna težava. Skoraj vsak računalnik sprejema podatke najpogosteje s pomočjo standarda USB, ki je znan tudi kot HID (Human Interface Device). S tem se vsaka naprava, ki se identificira kot tipkovnica, lahko avtomatsko poveže z operacijskih sistemom. Zaradi te lastnosti je vmesnik USB eden od najpogostejših komponent s pomočjo katere lahko napademo računalnik. Prav tako do uporabnikovih podatkov dostopamo s pomočjo raznih brezžičnih naprav, s katerimi lahko izvajamo napad s posrednikom.            

Delavnica se bo začela s krajšim uvodom v kibernetsko varnost, definiranjem osnovnih konceptov v kibernetski varnosti, osnovno razlago koncepta »kibernetski napad« in splošnimi posledicami napadov. Sledila bo predstavitev osnovnega prenašanja podatkov v napadu, ki bo demonstriran, razlaga sestave strojne opreme, s katero bomo delali, ter predstavitev razlike med namenskimi in zlonamernimi napravami. Na praktičnem delu se bomo osredotočili na demonstracijo delovanja zlonamernih naprav in razdelitvi dijakov v skupine, znotraj katerih bodo demonstrirani napadi. Delavnica se bo zaključila s predstavitvijo priporočil za zavarovanje pred demonstrirano vrsto naprav. 

Pripravil: Gregor Nikolić

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.