Dogodki

Od ponedeljka, 16. 1. 2023, do petka, 20. 1. 2023, je na SERŠu potekal 2. Projektni teden za 3. letnike SSI. Projektni teden predstavlja drugačno izvedbo pouka, saj dijaki delujejo v skupini, skozi projektno delo spoznajo različne oblike dela in se naučijo pridobivati informacije in gradiva na drugačen način.  Dijaki so se v okviru projektnega tedna najprej seznanili z Agendo za trajnostni razvoj, ki predstavlja mednarodni dokument Organizacije Združenih narodov (OZN) in opredeljuje 17 ciljev za trajnostni razvoj na področjih revščine, lakote, neenakosti, okolja, urbanega razvoja, spodbujanja gospodarstva, inovacij, industrije, infrastrukture, vode, energije, kmetijstva, ribištva, turizma, prometa, komuniciranja in varstva okolja.

Naloga dijakov je bila, da v skupini 5 do 6 dijakov izdelajo mobilno aplikacijo, spletno stran in videoposnetek, ki bo pospeševal reševanje problematike na štirih zastavljenih področij. Skupine so zadnji dan pred svojim razredom predstavili svoje projekte, dve najboljši skupini sta se uvrstili v finale osmih skupin. Zmagovalna skupina, ki je prejela praktične nagrade so SERŠeco, ki jo sestavljajo Jaka Augustinovič, Rene Potočnik, Nejc Konjiček, Maj Belšak in Žiga Gradišnik.