Dogodki

V ponedeljek, 23. 1. 2023, in četrtek, 26. 1. 2023, se bo za dijake 2. letnikov programa tehnik računalništva, v okviru projekta Davčno opismenjevanje mladih, s strani Finančne uprave RS izvajalo predavanje. Osnovni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu plačevanja davkov, ki omogočajo zagotavljanje javnih dobrin in storitev vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji. Predavanja bodo potekala dve šolski uri, vsebina bo prilagojena starosti dijakov in bo zajemala kratek pregled zgodovine davkov, predstavitev davkov v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov za našo skupno blaginjo ter predstavitev družbenih posledic, kadar pride do izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti.