NSB je dvoletni projekt, katerega glavni koordinator je šola iz Portugalske – Escola Profissional Amar Terra Verde (PT).

Projekt je namenjen povečanju motivacije učencev z slabšimi učnimi navadami in slabšim učnim ozadjem k učenju in nadaljnjem vključevanju v poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET – Vocational Education and Training System – Sistem strokovnega in poklicnega izobraževanja).

Cilj projekta je razviti inovativna digitalna orodja praktične uporabe, ki bodo usmerjena v učence, učitelje in mentorje, na podlagi metodologije STEAM. STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) je izobraževalni pristop k učenju, ki uporablja znanost, tehnologijo, inženiring, umetnost  in matematiko kot dostopne točke za usmerjanje učenca/dijaka v raziskave, dialoge in kritična razmišljanja. 

Projekt temelji na glavni komponenti razvoja digitalnih znanj in spretnosti, namenjenih vsem udeležencem v sistemih strokovnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

PROJEKTNI PARTNERJI:   

Portugalska /EPATV – Escola Profissional Amar Terra Verde

Ciper / Episkopi Secondary School

Turčija / Antalya Anatolian Vocational and Technical High School

Italija / IISS Concetto Marchesi

Belgija/  EfVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training

Slovenija / SERŠ – Secondary School of Electrical Engineering and Computer Science 

NSB poster SERS