Projekt Davčno opismenjevanje mladih v šolskem letu 2022/2023 za 2. letnike programa tehnik računalništva

 

V ponedeljek, 23. 1. 2023, in četrtek, 26. 1. 2023, se bo za dijake 2. letnikov programa tehnik računalništva, v okviru projekta Davčno opismenjevanje mladih, s strani Finančne uprave RS izvajalo predavanje. Osnovni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu plačevanja davkov, ki omogočajo zagotavljanje javnih dobrin in storitev vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji. Predavanja bodo potekala dve šolski uri, vsebina bo prilagojena starosti dijakov in bo zajemala kratek pregled zgodovine davkov, predstavitev davkov v vsakdanjem življenju, pomen plačevanja davkov za našo skupno blaginjo ter predstavitev družbenih posledic, kadar pride do izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti.  

 

Zberemo se v Konferenčni dvorani (A12). 

 

 

Datum  Šolska ura  Oddelek  Spremljevalni učitelji 
23. 1. 2023  2., 3.  2.ar  Helena Sternad (2. uro), Ida Lotrič (3.uro) 
23. 1. 2023  2., 3.  2.dr  Dušan Fugina (2. uro), Helena Sternad (3. uro) 
26. 1. 2023  1., 2.  2.cr  Helena Sternad (1. uro), Manja Sovič Potisk (2. uro) 
26. 1. 2023  1., 2.  2.br  Suzana Rehberger (1. uro), Helena Sternad (2. uro) 

 

Udeležba je obvezna za vse dijake.