V četrtek, 16. 02. 2023 bo ekskurzija za dijake  4.br – ogled GEN-i in JE Krško.

Zbor udeležencev bo ob 6.20, odhod ob 6.30 uri iz parkirišča pred južno tribuno Ljudskega vrta na Gregorčičevi ulici. Sledi avtobusni prevoz do Krškega in ogled ob 9.00 uri (ogled traja približno tri do štiri ure). Po ogledu sledi malica v dogovoru z vodjo poti in vožnja proti domu. Prihod v Maribor okoli 16.00 ure.

Cena: 15,21 EUR po osebi zajema prevoz na relaciji MB – KRŠKO – MB. Plačilo bo izvedeno preko položnic. Plačilo mora biti izvršeno do 10. 2. 2023.

Vodja poti bo Dušan Fugina in spremljevalec Rok Marinič.

Pripravila: Bojan Dežman, Matej Cizelj

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.