Sistematični pregledi – 3.ag, 3.at, 3.bt, 3.ar., 3.br in 3.cr

Sistematični zdravstveni pregledi bodo potekali na Šolskem dispanzerju na Gosposvetski c. 41 v Mariboru po sledečem razporedu:   Oddelek Datum pregleda Razrednik Opomba 3.ag 19.01.2023 Monika Stergar   3.at 23.01.2023 Patricia Kocbek   3.bt 26.01.2023 Petra Tisnikar   3.ar 6.02.2023 Simona Kolbl   3.br 22.02.2023 Boštjan Kozel   3.cr 13.02.2023 Milena Milanovič     Sistematični…

Zobozdravstveni pregledi

Dijake 1. in 3. letnika obveščamo, da bodo zobozdravstveni pregledi potekali po sledečem razporedu: Odd. Datum pregleda Pričetek pregleda Navodilo 3.ag 10.01.2023 7:00 Ob 7.00 bodite v čakalnici na navedeni lokaciji! Po pregledu se takoj odpravite v šolo, kjer ob 8.40 nadaljujete s poukom! 3.cr 10.01.2023 8:45 Ob 7.00 pričnete v šoli s poukom. Ob…