Interesne dejavnosti / obvezne izbirne vsebine – vsi oddelki

Od 7.50 do 9.25 pouk.

Od 9.30 do 11.55 so za svoj razred zadolženi razredniki:

  • Od 7.50 do 9.25 pouk za 1.in 2. letnik;
  • Od 7.50 do 9.50 pouk za 3. in 4. letnik;
  • 9.25 do 9. 50 malica za 1. in 2. letnike;
  • 9.50 vsi dijaki z razredniki pridejo v telovadnico;
  • 10.00 do 10.45 proslava;
  • 10.45 do 11.15 malica za 3. in 4. letnike;
  • 10.45 se 1. in 2. letniki vrnejo v razrede, kjer razredniki preverijo prisotnost, se z dijaki še pogovorijo in ob 11.55 zaključijo;
  • 11.15 se 3. in 4. letniki vrnejo v razrede, razredniki preverijo prisotnost, se z dijaki še pogovorijo in ob 11.55 zaključijo.

Uporaba mobilnih naprav med proslavo ni dovoljena.

 

Pripravila: Nataša Kralj, Barbara Gajšek

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.