V sredo, 7. decembra 2022, bo med 13.40 in 14.40 v učilnici L9 potekalo šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja.

Tekmovanje organizira Društvo Matematikov Fizikov in Astronomov Slovenije. Vse razpisne pogoje in pravila najdete na njihovi spletni strani: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/As/.

Vsak tekmovalec mora izpolniti pisno soglasje za javno objavo dosežkov, ki obsega: ime, priimek, spol, datum rojstva, letnik, ki ga obiskuje in podpis zakonitega zastopnika.

Prijavnino organizatorju poravna šola.

Tekmovalci se najkasneje do torka, 6. 12. 2022, prijavite po elektronski pošti: , kjer tudi dobite vse nadaljnje informacije.

Pripravila: Nataša Petelin

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.