Šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike bo potekalo v sredo, 30. 11. 2022, ob 13.30 v učilnicah N3 in N5. Prijavljeni dijaki se zberejo pred učilnicama ob 13.25, kjer bosta objavljena razporeda tekmovalcev po oddelkih.

Vodja aktiva matematike: Monika Stergar

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.