DogodkiSERŠ je business

V okviru programa JA Slovenija je v četrtek, 27. 10. 2022, potekal 4. Junior Achievement inovacijski kamp 2022 na tematiko krožnega gospodarstva in e-odpadkov, ki ga je organiziral Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih v sodelovanju s podjetjem ZEOS in Zavodom Znanost na cesti. 

Dogodka se je udeležilo 109 dijakov iz 15 srednjih šol, dijake pa je podpiralo 15 učiteljev in 14 strokovnih mentorjev. Inovacijski kamp je bil organiziran z namenom spodbujanja inovativnosti med dijaki in vzpostavljanju novih prijateljskih vezi. Ob prihodu na dogodek so dijake razporedili v mešane skupine, 5 – 7 dijakov in jim pripravili podjetniški izziv, ki so ga razvijali s pomočjo Canvas poslovnega modela. Na začetku so bili dijaki nejevoljni, ampak se je potem izkazalo kot dobrodošlo, saj so spoznali svojo skupino in spletli prijateljske stike. Skupine so reševale podjetniški izziv nekaj ur, nato pa pripravile svojo rešitev izziva ter javno predstavile svojo poslovno idejo in pripravile predstavitve v Jamboardu.

Iz naše šole je sodelovalo 10 dijakov 2. in 3. letnika programa tehnik računalništva – Žan Luka Murko Koblar, Ismar Mujezinović, Primož Levstik, Žan Mudrin, Maja Cvetkova, Patricija Preglav, Filip Gračner, Muhamed Aziri, Luka Korpar in Marko Starčević – ki so uspešno izpeljali svojo vlogo v skupini oziroma na kampu.  

Na koncu so nama dijaki zaupali, da je bila to za njih odlična izkušnja. Uživali so v skupinskem delu, prijetni klimi in dobri organizaciji. Mentorja sva na naše dijake zelo ponosna, saj so v skoraj vseh skupinah prav Serševci predstavljali poslovne ideje, pred več kot 100 ljudmi v veliki konferenčni dvorani. Na koncu je skupina, kjer je sodeloval Primož Levstik dosegla 2. mesto in 3. mesto, kjer je sodeloval Žan Mudrin. Iskrene čestitke.