Učitelj za strokovno pomoč

Iščemo učitelja za: strokovno pomoč iz slovenščine, dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj – pedagoga. Lahko je tudi študent. Za dodatna vprašanja se obrnite na Iris Vinko (02/234 19 29, ). Vlogo pošljete na .