Za dijake 1. letnika tehniške gimnazije, tehnika računalništva, elektrotehnika in PTi-programa, ki se niso udeležili knjižnično informacijskih znanj, smo pripravili nadomestni termin 23. 11. 2022, od 7.05 do 8.35. Dejavnost se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti.

Knjižnično informacijsko znanje (v nadaljevanju KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero stopnjo šole so končali. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi ga obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje.

KIZ je tema, ki pri doseganju ciljev uporablja značilnosti informacij s posameznih predmetnih področij. Zajema vse elemente informacijske pismenosti in poudarja uporabo knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacijskih virov, posredovanih tudi s sodobno računalniško in komunikacijsko tehnologijo, za razreševanje problemov različnih vsebin in zahtevnosti. Tako poleg ključnih kompetenc šolska knjižnica v kurikulu s programom Knjižnično informacijsko znanje dijakom razvija kompetence na treh ključnih področjih: branje, informacijska pismenost in učenje.

Udeležba je obvezna za dijake, ki se dejavnosti v prvem terminu niso udeležili.

Pripravil: Borut Breščak

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.