»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje.

Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilna. Kompetenca opredeljuje znanje, spretnosti in odnose, ki so povezani z učenjem učenja.

definicija Evropske komisije

Dijaki 1. letnika SPI boste imeli ID v sledečih terminih v navedeni učilnici:

dandatumšolska uraoddelekučilnicaPredavatelj
      
ponedeljek7.11.1. in 2.1.apE06Simona Kolbl
ponedeljek7.11.7. in 8.1.apE06Lara Jug
sreda9.11.1. in 2.1.apE06Irena Srša Žnidarič
      
ponedeljek7.11.3 in 4.1.bpM05Simona Kolbl
sreda9.11.1. in 2.1.bpC07Lara Jug
četrtek10.11.7. in 8.1.bpN11Irena Srša Žnidarič

 

Za odsotne dijake (opravičeno ali neopravičeno) bomo pripravili nadomestno dejavnost v času izven pouka.

Vodja dejavnosti je Lara Jug.

Pripravil: Borut Breščak

Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.