Na podlagi 15. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 23/11) je šolska komisija za zaključni izpit potrdila mentorje in naslove/teme izdelka oziroma storitve za šolsko leto 2022/2023 in sprejela:

 

SKLEP O ODOBRITVI MENTORJEV IN TEM / NASLOVOV IZDELKA OZIROMA STORITVE V PROGRAMIH RAČUNALNIKAR/ ELEKTRIKAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

 

Miran Kocbek

Strokovni modul: Projektno delo

 1. Oddaljeno namizje
 2. Izdelava podatkovne baze v Accessu
 3. Ftp server za domačo rabo
 4. Arhiviranje datotek
 5. SFTP strežnik
 6. Izdelava programa v C++

 

Aleš Pukšič

Strokovni modul: Napredno vzdrževanje programske opreme

 1. Nadgradnja FIRMWARE usmerjevalnika
 2. Izdelava spletne strani s trgovino
 3. Zaščita datotek in medijev

 

Strokovni modul: Programiranje

 1. Izdelava programa v C++
 2. Izdelava programa v jeziku Python
 3. Izdelava mobilne aplikacije

 

Jernej Krajnčan

Strokovni modul: Projektno delo

 1. Namestitev in konfiguracija Linux serverja
 2. Raspberry Pi – OpenVPN
 3. Raspberry Pi – varnostni sistem
 4. Raspberry Pi – NAS
 5. Raspberry Pi projekt
 6. Virtualizacija
 7. Arduino projekt

 

Korošec Andrej

Strokovni modul: Vzdrževanje informacijske opreme

 1. Popravilo operacijskega sistema

 

Medved Jernej

Strokovni modul: Vzdrževanje informacijske opreme

 1. Sestavljanje računalnika za končnega uporabnika
 2. Nadgradnja obstoječega sistema
 3. Servisiranje računalnika v okvari

 

Robert Gašparič

Strokovni modul: Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (IEK):

 1. Vezava električne razdelilne omarice
 2. Izdelava modela foto napetostne inštalacije
 3. Vezava električne inštalacije v maketnem prostoru
 4. Izdelava modela komunikacijske inštalacije Izdelek po dogovoru z mentorjem

 

Strokovni modul: Elektroenergetski sistemi (EES):

 1. Izdelava kabelskega zaključka
 2. Izdelava kabelske spojke
 3. Izdelava enofaznega transformatorja majhne moči
 4. Merjenje karakteristik trifaznega transformatorja Izdelek po dogovoru z mentorjem

 

Strokovni modul: Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (IEK); računalnikar:

 1. Zaključevanje mrežnih kablov
 2. Izdelava električnih in komunikacijskih povezav Izdelek po dogovoru z mentorjem

 

Ivanka Lesjak Gorjanc

 1. Izdelek na temo obnovljivih virov energije
 2. Izdelek na temo samooskrbe

 

Peter Koler

Strokovni modul: Priklopi električnih motorjev

 1. Zagon 3 faznega asinhronskega motorja z navitim rotorjem
 2. Zaviranje 3-faznega asinhronskega motorja v protistiku
 3. Zagon 3 faznega asinhronskega motorja zvezda trikot, smer levo/desno s časovnim relejem
 4. Priklop 3 faznega asinhronskega motorja z elektromagnetno zavoro
 5. Krmiljenje rastlinjaka z ALPHA krmilnikom
 6. Krmiljenje 3 faznega večbrzinskega motorja
 7. Zaviranje trifaznih asinhronskih motorjev
 8. Krmiljenje tribrzinskega motorja
 9. Krmiljenje poljubnega procesa z Alpha krmilnikom
 10. Krmiljenje poljubnega procesa z Easy krmilnikom

 

Benjamin Vergles

Strokovni modul: Pametne inštalacije (PAI)

 1. Izvedba pametne inštalacije
 2. Načrtovanje pametnih inštalacij
 3. Izdelek po dogovoru z mentorjem

 

Davorin Osebik

Strokovni modul: Tehnologije virov energije

 1. Polnilnik Ni-Mh akumulatorjev
 2. Otočna solarna elektrarna

Strokovni modul: Projektno delo

 1. Svetlobno stikalo (fotocelica)
 2. Izdelava trifaznega hišnega razdelilnika
 3. Regulacija temperature s termostatom
 4. Merilnik temperature do 600 ⁰ C

 

Rajko Cehner

Strokovni modul: Tehnologije virov energije

 1. Izdelava nastavljivega laboratorijskega usmernika
 2. Predelava ATX napajalnika v nastavljivi laboratorijski usmernik
 3. Izdelava polnilnika za svinčene 12V akumulatorje

 

Gregor Nikolić

 1. Elektronski vgrajeni sistem preprostega laboratorijskega usmernika z LM317
 2. Elektronski vgrajeni sistem za regulacijo moči manjšega bremena do 500W s triakom
 3. Elektronski vgrajeni sistem za vklop bremena z detekcijo svetlobe
 4. Mikrofonski ojačevalnik z bipolarnim tranzistorjem
 5. Polnilec Li-ion-skih akumulatorjev

 

Robert Novak

Strokovni modul: Multimedija, Vzdrževanje informacijske opreme

 1. Izdelava videa

 

NEKAJ PRIPOROČIL IN NAVODIL

(Zbrano po predlogih mentorjev tem/nalog in priporočilih ŠK za ZI).

 

 

Kandidat izbere za 2. predmet izpitne enote mentorja, ki je praviloma učitelj ustreznega strokovnega predmeta v zaključnem letniku. Kandidat lahko za 2. predmet izpitne enote izbere tudi mentorja in/ali naslov naloge učitelja ustreznega strokovnega predmeta, ki ni na seznamu.

Pravilno in ustrezno urejeno Vlogo za odobritev teme/naslova izdelka/storitve kandidat odda tajnici ZI.

 

Kandidat pripravlja izdelek oziroma storitev in zagovor z ustrezno dokumentacijo praviloma v času pouka in pri predmetu Projektno delo zaradi oteženega dela in komunikacija v času PUD. Z mentorjem se dogovorita za čas opravljanja določenih nalog, konzultacij in drugo. Opomnik se lahko pripiše tudi na Vlogo za odobritev teme/naslova za 2. predmet.

 

Kandidati upoštevajo navodila za opravljanje zagovora izdelka oziroma storitve v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu in Šolskimi pravili o zaključnem izpitu.

 

Predlog mentorjev in tem/ naslovov za 2. predmet na zaključnem izpitu potrdi Šolska komisija za zaključni izpit in s sklepom obvesti mentorje in kandidate. Mentorji in teme/naslovi se objavijo na spletni strani SERŠ, Matura in izpiti, Zaključni izpit in na oglasni deski ZI pri pisarni 102 (stopnišče ob telovadnici).