V prvem tednu oktobra boste dijaki 1. letnika SSI imeli interesne dejavnosti in nekaj pouka. Te dejavnosti so:

  • Knjižnična informacijska znanja,
  • Zdravstvena vzgoja,
  • Učenje učenja,
  • Naravoslovne dejavnosti,
  • Učenje učenja,
  • Kulturne dejavnosti,

Dejavnosti boste imeli po urniku v eAsistentu.

 

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

Knjižnično informacijsko znanje (v nadaljevanju KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero stopnjo šole so končali. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi ga obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje.

KIZ je tema, ki pri doseganju ciljev uporablja značilnosti informacij s posameznih predmetnih področij. Zajema vse elemente informacijske pismenosti in poudarja uporabo knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacijskih virov, posredovanih tudi s sodobno računalniško in komunikacijsko tehnologijo, za razreševanje problemov različnih vsebin in zahtevnosti. Tako poleg ključnih kompetenc šolska knjižnica v kurikulu s programom Knjižnično informacijsko znanje dijakom razvija kompetence na treh ključnih področjih: branje, informacijska pismenost in učenje.

S KIZ bo seznanila knjižničarka Anastazija Brkljačič v šolski knjižnici.

 

UČENJE UČENJA

»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje.

Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco posameznika odločilna. Kompetenca opredeljuje znanje, spretnosti in odnose, ki so povezani z učenjem učenja.

 

Z učenjem učenja vas bodo seznanile: Irena Srša, Lara Jug in Simona Kolbl.

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Z metodami raziskovalnega dela vas bo seznanila Helena Sternad.

 

NARAVOSLOVNA DEJAVNOST

Ogledali si boste film Cena plastike. Razpravo po njegovem ogledu bo vodil Gregor Nikolič.

Gre za film na temo ekologije, slovenski dokumentarni film z naslovom »Cena plastike«. Kjer je lepo predstavljen problem odpadkov, kaj pomeni reciklaža in kakšna so dejanska dejstva v praksi. Na prvi pogled ni povezano s tehniko, pa vendar se EU in svet obrača k trajnosti ter se izdelke (predvsem tehnične) gleda ne več kot izdelek, temveč od rude in vse do reciklaže. Zato so se uvedle tudi nove metrike spremljanja izdelkov in s tem tudi energijski razredi, ki več ne vključujejo le porabe energije temveč tudi ogljični odtis.

Povezava  do  filma: https://filesender.arnes.si/?s=download&token=bf07e08c-1628-456e-91fc-23242de1ad34

 

ODSOTNOST PRI DEJAVNOSTIH

Interesne dejavnosti so obvezne. Za odsotne dijake (opravičeno ali neopravičeno) bomo pripravili nadomestno dejavnost v času izven pouka.