V skladu s 46. in 47. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se izvedejo VOLITVE PREDSTAVNIKOV DIJAKOV V SVET ŠOLE.

V prehodnem obdobju je potrebno izvesti volitve za STARI in NOVI sestav sveta šole, zato bodo dijaki glasovali z dvema glasovnicami.

S prvo glasovnico boste glasovali za ENEGA KANDIDATA (po starem zakonu).

Z drugo glasovnico boste glasovali za DVA KANDIDATA (po novem zakonu).

Kandidatna lista za predstavnike dijakov Srednje elektro-računalniške šole Maribor v svet šole v STAREM SESTAVU, kandidati so razvrščeni po abecednem vrstnem redu:

1. Maj Korent, 2.br
2. Nik Novak Werber, 1.br

Kandidatna lista je odprta, saj je na kandidatni listi več kandidatov kot se jih voli.
Voli se enega (1) kandidata.
S kandidatno listo po novem zakonu ste bili seznanjeni z prejšnjo okrožnico.

VOLITVE BODO V PONEDELJEK, 26. SEPTEMBRA 2022 od 8:00 do 12:00 ure v učilnicah.

 

Dijaška skupnost SERŠ Maribor