Dijaki boste, ločeno po oddelkih, sodelovali na ekskurziji po Mariboru.

Na primeru Maribora, boste dijaki pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali, kako so se človekove pravice kršile v Mariboru v 20. stoletju. Sodelovali boste na vodeni delavnici v Muzeju, kjer boste dobili vpogled tudi v arhivske vire.

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Zapisane so v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, v različnih mednarodnih aktih, tudi konvencijah, lahko so in štejejo tudi za del same ustave neke državne ureditve. Podane pa so lahko tudi v posameznih zakonih.

Drug del bo sprehod po Mariboru, na katerem se boste ustavili na pomembnejših točkah, ki so povezane s kršenjem človekovih pravic v 20. stoletju.

Spoznali boste Maribor, kot ga doslej še niste.

OPREMA:

  • pisalo za izpolnjevanje delovnega lista,
  • primerna obleka in obutev,
  • malica, voda.

Dijaki, ki začenjate ta dan z dejavnostjo, se zberete ob 8:00 pred Muzejem narodne osvoboditve. Po dejavnosti greste z učitelji do šole.

Dijaki, ki dan začenjate s poukom, se zberete ob 10:40 pred južno tribuno Ljudskega vrta in greste z učitelji v Muzej narodne osvoboditve. Po dejavnosti se ne vračate v šolo.

 oddspremljevalcaČaszborrezerve
torek, 27.9.2.atKrivec ŠvabCizelj10:40LVKrajnčanLah MiličPloj
 2.btHergan GrosekGajšek8:00MNOMWeinzerlŽvikart KropivšekMarinič
 
sreda, 28.9.2.arMarčič NajžerSternad8:00MNOMPotiskNekrepSovič
 2.brHergan GrosekPloj10:40LVŠtruclLesjak 
 
četrtek, 29.9.2.crSovič PotiskLah Milič8:00MNOMGolobMarčič NajžarJesenovec
 2.drFuginaJagarinec10:40LVKolblCehner 

 

CENA

Cena dejavnosti je 6 evrov. Plačilo s položnico.

Vodja dejavnosti (potni nalogi, poročila, seznami dijakov) je Petra Marčič Najžar.

Udeležba je obvezna. Ta dan imate dijaki tudi pouk.

Za odsotne dijake (opravičeno ali neopravičeno) bomo pripravili nadomestno dejavnost v času pred ali po pouku.

 

Pripravila:

Petra Marčič Najžar in Borut Breščak

Ravnateljica:

Irena Srša Žnidarič, spec.