V ponedeljek, 5. septembra 2022, se bodo v okviru OIV pričela izvajati predavanja iz zdravstvene vzgoje. Predavanja bodo izpeljana s pomočjo strokovnega kadra iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Zdravstvena vzgoja se bo izvajala za oddelke: 1.ar, 1.br, 1.cr, 1.dr, 1.at, 1.bt, 1.ag.

Termini izvajanja predavanj iz zdravstvene vzgoje po oddelkih:

– Ponedeljek, 5. 9. 2022 ob 13.40; 1.ar (učilnica M1) in 1.br (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 12. 9. 2022 ob 13.40; 1.cr (učilnica M1) in 1.dr (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 13.40; 1.at (učilnica M1) in 1.bt (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 13.40; 1.ag (učilnica M1).
– Ponedeljek, 3. 10. 2022 ob 13.40; 1.br (učilnica M1) in 1.ar (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 17. 10. 2022 ob 13.40; 1.dr (učilnica M1) in 1.cr (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 24. 10. 2022 ob 13.40; 1.bt (učilnica M1) in 1.at (učilnica M5 in M10).
– Ponedeljek, 7. 11. 2022 ob 13.40; 1.ag (učilnica M5 in M10).

Predavanja bodo izpeljana ločeno po učilnicah, s praktično izvedbo iz temeljnih postopkov oživljanja. Predavanja so obvezna za vse dijake, ure se prištejejo opravljenim uram OIV.

 

Pripravil: Aktiv ŠVZ                                                                                           Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.