letnikprogramštevilo urrok za oddajo
4.SSI471. 4. 2022

 

Potrdila hranijo razredniki do 31.8. 2023 (eno leto po preteku veljavnosti).

Šola lahko prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole.

To so lahko naslednje vsebine:

 • glasbena šola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
 • aktivna udeležba v šolskem krožku,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 • raziskovalna naloga,
 • tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov),
 • delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • tekmovanja v znanju,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.),
 • organizirano dopolnilno izobraževanje izven pouka,
 • druge vsebine po presoji šole.

Dijak mora opraviti predpisano število ur. Izostane lahko pri 15% ur, vendar samo, če je izostal iz opravičenih razlogov. V seznamu OIV-ID so navedene alternativne oblike izvedbe dejavnosti, če je bil dijak odsoten. Z izbirnimi dejavnostmi dijak ne more nadomesti obveznih.

 

Pripravil: Borut Breščak, organizator ID                                                                                 Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič, spec.