Spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je pripravil brezplačne spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendije za deficitarne poklice.   ZOISOVA ŠTIPENDIJA Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2022. Prijavite se lahko na eno od treh spletnih delavnic, ki bodo potekale: v torek, 30. 8. 2022,…