Dosežki
  1. nagrada: GAŠPER LUKMAN, dijak 4. letnika, smer Tehnik računalništva

Gašper je v letih 2021 in 2022 nanizal vrsto uspehov. Bil je odličen dijak, tako po uspehu kot tudi vedenju.

Leta 2021 je osvojil srebrno in bronasto priznanje na tekmovanju iz računalništva in informatike. Bil je član ekipe na svetovnem tekmovanju v robotiki, dosegli so 3. mesto. 4. mesto je z ekipo dosegel na tekmovanju Robocup 2021 na Slovaškem. Poleg visokih uvrstitev na tekmovanjih iz robotike je bil aktiven tudi na številnih drugih področjih in na njih dosegal visoke uvrstitve. Z inovacijskim predlogom je sodeloval na tekmovanju Mladi za napredek Maribora in osvojil 2. mesto oz. bronasto priznanje, sodeloval pa je tudi v projektu Erasmus+.

V letu 2022 je svoje uspehe nadgradil, dosegel je tri najvišja priznanja v tekmovanjih iz robotike, in sicer tri prva mesta na državnih tekmovanjih, in se tako uvrstil v ekipo , ki bo julija zastopala šolo na svetovnem tekmovanju na Tajskem.

 

  1. nagrada: TEVŽ BEŠKOVNIK, dijak 4. letnika, smer Tehnik računalništva

Tevž je bil odličnjak, njegovo obnašanje je bilo vsa leta šolanja vzorno, odnos do sošolcev in profesorjev spoštljiv.

Leta 2021 je dosegel 2. mesto na tekmovanju v razvoju spletnih aplikacij. Vrsto uspehov pa je nanizal v zadnjem letu šolanja. Dosegel je tri prva mesta na državnih tekmovanjih iz robotike in se uvrstil v ekipo, ki bo šolo zastopala na Tajskem.

 

  1. nagrada: RENE POTOČNIK, dijak 4. letnika, smer Elektrotehnik

Rene je vzoren dijak na več področjih. V zadnjih treh letih šolanja je bil odličen, njegovo vedenje je bilo vzorno.

Letos je SERŠ zastopal na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol in osvojil 1. mesto v elektrotehniki. Je tudi aktiven športnik. Skupaj z ekipo je dosegel 2. mesto na področnem prvenstvu v dvoranski odbojki in s tem uvrstitev na državno raven ter 3. mesto na področnem tekmovanju v odbojki na mivki. Odlične rezultate dosega v odbojki tudi na zunajšolskih tekmovanjih. Je dober šahist, na šahovskem tekmovanju v dijaškem domu je dosegel 1. mesto.