Dne 30. 5. 2022 in 9. 6. 2022 imate dijaki 1. letnika SSI dan za prosto izbiro ID izven šole. Dijaki prinesete razredniku potrdila za 6 šolskih ur dejavnosti.

Prosta izbira so lahko naslednje vsebine:

 • glasbena šola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
 • aktivna udeležba v šolskem krožku,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 • raziskovalna naloga,
 • tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov),
 • delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • tekmovanja v znanju,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ),
 • druge vsebine po presoji šole,
 • organizirano dopolnilno izobraževanje izven

 

Razredniki dejavnosti vpišejo »ročno« v eAsistenta, vendar največ do navedenega števila v tej okrožnici.

 

Potrdila hranijo razredniki do 31.8. 2023 (eno leto po preteku veljavnosti).

 

Pripravil Borut Breščak                                                                                                         Ravnateljica: Irena Srša Žnidarič