V četrtek, 9. junija 2022, boste dijaki 3. letnika SSI in 1. letnika PTI obiskali FERI.

oddelek Spremljevalec
3.ar Fugina
3.br Ploj
3.cr M. Kocbek
3.at Bezjak
3.bt Feguš
1.d B. Potisk
1.e Nikolič

 

Vodja dejavnosti je Dušan Fugina.

V primeru opravičene odsotnosti, se za nadomestno dejavnost obrnite na Benjamina Verglesa (ELE) ali Dušana Fugino (RAČ).

Udeležba je obvezna.

 

PROGRAM:

09:00 – 09:10 Zbor (na travniku pri električni polnilnici na Smetanovi, nasproti S-hotela) 09:10 – 09:45 Pozdrav in predstavitev FERI (E-105)

10:00 – 11:30 Prva delavnica za dijake 11:30 – 12:15 Odmor (in malica)

12:15 – 13:45 Druga delavnica za dijake

 

DELAVNICE

Dijaki izberejo DVE izmed sledečih:

IME DELAVNICE PREDAVATELJ VELIKOST SKUPINE UČILNICA
Elektroenergetika od A do Ž Miloš Beković 20 C205
Spoznajmo senzorje Matej Tovornik 10 G-124
Varnost v brezžičnih omrežjih Damjan Vlaj 15 G2 – Becquerel
Umetna inteligenca in razpoznavanje vzorcev Martin Šavc 40 G2-P04
Spoznajmo električna vozila Marjan Španer 15 G-028
Vstopnica v IoT Milan Rotovnik 10 G3-1N.48
Snovanje in razvoj NFT (non fungible token)

SAMO PRVA DELAVNICA

 

Muhamed Turkanović

 

16

 

G-217

Matematično šifriranje Dragana Božović 21 G2-4N.11
Industrijska robotika Mitja Golob 15 G-029
Reševanje vsakdanjih izzivov z Ultimate roboti Leon Abraham 21 F-102
Programiranje z Arduinom Jure Stošić 24 G2-Ampere

 

OPIS DELAVNIC:

Elektroenergetika od A do Ž:

Na delavnici bomo spoznali osnovne pojme elektroenergetike in zakaj je prav nizkoogljična družba največji izziv, ki si ga je zadala Evropa za naslednjih trideset let. Prikazali bomo tradicionalne in tudi moderne načine proizvodnje in uporabe električne energije in izzive, s katerim se soočamo v elektroenergetiki.

 

Spoznajmo senzorje:

Senzorji so neopazno nameščeni povsod okoli nas, so neizbežen člen avtonomnega delovanja sistemov in naprav. Poenostavljajo življenje na vsakem koraku. Brez njih, ne bi nikoli poleteli v vesolje, ne bi imeli avtonomnih vozil in ne bilo naprednih tehnologij. Nadomeščajo naše čute, zato so nenadomestljivi del samostojne regulacije proizvodnih procesov.

 

Varnost v brezžičnih omrežjih:

V dobi množice informacij in naprav, ki jih uporabljamo za dostop do nenehno spreminjajočih se vsebin na internetu, na vsak način potrebujemo brezžično omrežje. Brezžično omrežje je lahko mobilno. Danes najbolj pogosto omenjani predstavnik je mobilno omrežje četrte generacije LTE in novo mobilno omrežje 5G. Ker pa prenos podatkov preko tega omrežja ni zastonj, vedno znova iščemo prosto dostopna brezžična lokalna omrežja (Wi-Fi). Večina ljudi, ki ima dostop do interneta doma, ima tudi doma vzpostavljeno brezžično lokalno omrežje.

Na delavnici bomo splošno predstavimo varnostne probleme v brezžičnih omrežjih. Delavnica se bo osredotočila na varnost v domačih brezžičnih lokalnih omrežjih Wi-Fi. Prestavili bomo ukrepe za zagotavljanje boljše zaščite. Demonstrirali bomo vdor v slabo zaščiteno omrežje Wi-Fi in podali smernice, kako se čim boljše zaščititi.

 

Umetna inteligenca in razpoznavanje vzorcev:

Umetna inteligenca vedno bolj postaja del vsakdana. Ampak se skriva za to tehnologijo? Na delavnici bomo najprej na kratko spoznali zgodovino računalništva in umetne inteligence kot znanstvene discipline. Nato bomo predstavili pojem strojnega učenja oziroma razpoznavanja vzorcev ter predstavili, kako delimo metode strojnega učenja. Kasneje se bomo posvetili predvsem nadzorovanemu učenju, s poudarkom na klasifikaciji vzorcev. Pogledali bomo nekaj klasičnih metod klasifikacije, nakar bomo uvedli pojem nevrona in nevronske mreže iz biološkega in kasneje matematičnega vidika, s katerim modeliramo moderne sisteme umetne inteligence. Spoznali bomo postopek modeliranja arhitekture globoke nevronske mreže, s poudarkom na razlagi njenih posameznih gradnikov, njenega učenja in testiranja. Na koncu bomo pogledali še nekaj primerov stanja tehnike oziroma praktične uporabe umetne inteligence v vsakdanjem življenju in širše.

Spoznajmo električna vozila:

V teoretičnemdelu bo predstavljena osnovna zgradba cestnega vozila, podrobneje pa tudi funkcije, princip delovanja in način tehnološke izvedbe osnovnih sklopov električnega pogona vozila. V praktičnem delu delavnice bodo udeleženci sestavili vsak svoj model električnega vozila, pri čemer bodo pridobili nekatere veščine in praktične ročne spretnosti s področja mehanike, kot tudi sistemska znanja s področja elektrotehnike in računalništva.

 

Vstopnica v IoT:

Danes »želijo biti« elektronske naprave tako komunikativne, kot smo ljudje. To jim omogoča razširitev internetnega povezovanja med elektronskimi napravami in vsakodnevnimi predmeti. ESP8266 je preprosta mikrokrmilniška platforma, zelo podobna Arduinu, s katero lahko upravljamo preproste ali zahtevne predmete/procese za domačo ali profesionalno uporabo. Podrobneje se bomo spoznali z osnovami Arduina, vhodno izhodnimi moduli, ter zunanjimi komponentami in senzorji. Preprostost strojne in programske opreme omogoča hiter razvoj aplikacij, povezovanja na splet in pošiljanja podatkov v oblak. Podatke, pridobljene iz oblaka bomo prikazali na nadzorni plošči (uporabniški grafični vmesnik), preko katere bomo povratno vplivali na proces, ki se izvaja na mikrokrmilniku.

 

Snovanje in razvoj NFT (non fungible token):

Digitalizacija je ena izmed osrednjih tem novodobne informacijske družbe, v kateri so informacije in podatki gonilo družbe. Zaradi tega imajo sodobne tehnologije, ki omogočajo učinkovito hrambo in analizo podatkov, čedalje večji vpliv v našem življenju. Ena izmed takšnih tehnologij je tehnologija veriženja blokov, ki v zadnjem času postaja vse bolj priljubljena, saj se je izkazala kot zelo pomembno orodje v vse bolj kompleksnih digitalnih poslovnih procesih. Ena izmed možnih uporab omenjene tehnologije so tako imenovani nezamenljivi žetoni (angl. Non-Funfible Tokens – NFTs), ki omočajo predstavitev digitalnega lastništva na enostaven, javen in transparenten način. Zaradi tega njihova uporaba sega od umetnosti, glasbe, virtualnih svetov oz. metaverzumov, nepremičnin …

 

V tej delavnici bomo pobližje spoznali tudi praktični del razvoja NFT-jev. Udeleženci bodo s pomočjo integriranega razvijalnega okolja (angl. IDE) v programskem jeziku Solidity razvili svojo NFT kolekcijo. Za ta namen bo potrebno v spletnih brskalnik namestiti denarnico za kriptovalute MetaMask v obliki razširitve (angl. extension). Spoznali bomo osnove jezika Solidity in standard za razvoj nezamenljivih žetonov ERC721. Na začetku bomo kolekcijo implementirali s shranjevanjem podatkov na običajnem spletnem strežniku, nato pa razložili, zakaj to ni najboljša ideja in kako se temu izogniti z uporabo distribuiranega omrežja za hrambo podatkov IPFS. Svojo NFT kolekcijo bomo na koncu objavili tudi na Ethereum testnem omrežju Rinkeby in pokazali, kako prikazati kolekcijo na trenutno najbolj popularni platformi za trgovanje nezamenljivih žetonov OpenSea.

 

Matematično šifriranje:

Skozi uganko, v kateri bomo iz šifriranih sporočil poskusili ugotoviti, kaj se je zgodilo s pogrešano osebo, bomo spoznali štiri vrste matematičnih šifriranj. Naučili se bomo kako določeno sporočilo z določeno metodo šifrirati oziroma dešifrirati.

 

Industrijska robotika:

Robote srečujemo predvsem v industriji, medicini in raziskavah. Glede na svoj namen se po zgradbi med seboj močno razlikujejo. Tako poznamo samo-vozeče, leteče, samo-hodne in druge robote. V Laboratoriju za industrijsko robotiko se osredotočamo na robotske roke. Te opravljajo zelo raznolike naloge, pri katerih lahko zamenjajo človeka s stališča fizične manipulacije in vse pogosteje tudi odločanja. Na delavnici bomo predstavili upravljanje in aplikacije klasičnega industrijskega robota, kolaborativnih robotskih rok, delta robota za sestavljanje in modernega raziskovalnega sodelujočega robota. Udeleženci bodo imeli priložnost, da se sami preizkusijo v vodenju in programiranju robotske roke za izvedbo preproste praktične naloge.

 

Reševanje vsakdanjih izzivov s pomočjo Ultimate robotov:

Na delavnici bomo zgradili oz. dogradili robota, ga povezali z računalnikom in se ga naučili sprogramirati tako, da bo opravil določeno nalogo. Med delom bomo podrobneje spoznali, kako deluje komunikacija med robotom in računalnikom, kako robot zazna zunanje dejavnike in jih “obdela” na način, da jih lahko potem uporabi pri svojem gibanju oz. izvajanju nalog.

 

Programiranje z Arduinom:

Skozi delavnico bomo spoznavali osnove elektrotehnike in programiranja na praktičnih primerih, katere bomo potem uporabili pri izdelovanju praktičnega izdelka (novoletne lučke, izdelava inštrumenta, izdelava skrivnega mehanizma ipd.).

 

PRIJAVA

Dijaki se na delavnice prijavite s šolskim e-naslovom na tej povezavi: https://forms.office.com/r/HWmFzis9cM .  Zasedenost delavnic lahko sproti spremljate na naslednji povezavi: Povezava

 

Prijavite se do ponedeljka, 6. junija 2022, do 12. ure. Po tem bo prijavnica zaprta.

 

Vsak dijak bo najkasneje v sredo, dan pred dogodkom, prejel mail z imenom delavnic, ki se jih udeleži – Pridržujemo si pravico do prerazporejanja prijavljenih med delavnicami v primeru prostorskih omejitev. Hvala za razumevanje.

 

Pripravili:

Borut Breščak Benjamin Vergles

Leon

Ravnateljica:

Irena Srša Žnidarič, spec.